Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.24.3

Verš

tan niśamyobhayatrāpi bhagavatā rakṣaṇāya prayuktaṁ sudarśanaṁ nāma bhāgavataṁ dayitam astraṁ tat tejasā durviṣahaṁ muhuḥ parivartamānam abhyavasthito muhūrtam udvijamānaś cakita-hṛdaya ārād eva nivartate tad uparāgam iti vadanti lokāḥ.

Synonyma

tat — ta situace; niśamya — když se doslechne; ubhayatra — okolo Slunce i Měsíce; api — vskutku; bhagavatā — Nejvyšší Osobností Božství; rakṣaṇāya — pro jejich ochranu; prayuktam — zaměstná; sudarśanam — Kṛṣṇův disk; nāma — jménem; bhāgavatam — nejdůvěrnější oddaný; dayitam — nejoblíbenější; astram — zbraň; tat — ta; tejasā — svou září; durviṣaham — nesnesitelný žár; muhuḥ — opakovaně; parivartamānam — obíhající okolo Slunce a Měsíce; abhyavasthitaḥ — umístěný; muhūrtam — po dobu muhūrty (48 minut); udvijamānaḥ — jehož mysl byla naplněna úzkostí; cakita — polekaný; hṛdayaḥ — v hloubi svého srdce; ārāt — na vzdálené místo; eva — jistě; nivartate — prchá; tat — ta situace; uparāgam — zatmění; iti — takto; vadanti — říkají; lokāḥ — lidé.

Překlad

Když se Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, od polobohů Slunce a Měsíce doslechne o Rāhuově útoku, povolá k jejich ochraně Svůj disk zvaný Sudarśana. Sudarśana cakra je Pánův nejmilejší oddaný, který se těší Jeho stálé přízni. Silný žár cakry, určený k zabíjení neoddaných, nemůže Rāhu snést, a proto strachy před ním prchá. V době, kdy Rāhu obtěžuje Slunce a Měsíc, nastává situace, kterou lidé znají jako zatmění.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, vždy chrání Své oddané, kteří jsou také známi jako polobozi. Vládnoucí polobozi Pána Viṣṇua na slovo poslouchají, ačkoliv si také přejí smyslový požitek — proto se nazývají “polobozi”, téměř jako Bůh. Přestože se Rāhu pokouší Slunce i Měsíc napadnout, Pán Viṣṇu je chrání. Strach před cakrou Pána Viṣṇua Rāhuovi nedovoluje setrvat před Sluncem či Měsícem déle než jednu muhūrtu (48 minut). Jev, ke kterému dochází, když Rāhu zakrývá světlo Slunce a Měsíce, se nazývá zatmění. Snaha vědců této planety dostat se na Měsíc je stejně démonská jako útok démona Rāhu. Jejich pokusy samozřejmě skončí nezdarem, protože na Slunce nebo na Měsíc se nikdo nemůže dostat tak snadno. Tyto pokusy jsou nepochybně odsouzeny k neúspěchu, stejně jako útok, o který se pokouší Rāhu.