Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.22.17

Verš

tata uttarasmād ṛṣaya ekādaśa-lakṣa-yojanāntara upalabhyante ya eva lokānāṁ śam anubhāvayanto bhagavato viṣṇor yat paramaṁ padaṁ pradakṣiṇaṁ prakramanti.

Synonyma

tataḥ — planeta Saturn; uttarasmāt — nad; ṛṣayaḥ — velcí svatí mudrci; ekādaśa-lakṣa-yojana-antare — ve vzdálenosti 1 100 000 yojanů; upalabhyante — nachází se; ye — ti všichni; eva — vskutku; lokānām — pro všechny obyvatele vesmíru; śam — štěstí; anubhāvayantaḥ — neustále myslí na; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; viṣṇoḥ — Pán Viṣṇu; yat — což; paramam padam — svrchované sídlo; pradakṣiṇam — nechávají vpravo; prakramanti — krouží okolo.

Překlad

Ve vzdálenosti 14 080 000 kilometrů nad Saturnem, tedy 33 280 000 kilometrů nad Zemí, se nachází sedm svatých mudrců, kteří neustále myslí na blaho obyvatel vesmíru. Krouží okolo svrchovaného sídla Pána Viṣṇua, jež je známé jako Dhruvaloka či Polárka.

Význam

Śrīla Madhvācārya cituje tento verš z Brahmāṇḍa Purāṇy:

jñānānandātmano viṣṇuḥ
śiśumāra-vapuṣy atha
ūrdhva-lokeṣu sa vyāpta
ādityādyās tad-āśritā

Pán Viṣṇu, Jenž je zdrojem poznání a transcendentální blaženosti, přijal podobu Śiśumāry v sedmém nebi, které se nachází na nejvyšší úrovni ve vesmíru. Všechny ostatní planety, počínaje Sluncem, jsou pod ochranou této planetární soustavy zvané Śiśumāra.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté druhé kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Oběžné dráhy planet”.