Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.19.2

Verš

ārṣṭiṣeṇena saha gandharvair anugīyamānāṁ parama-kalyāṇīṁ bhartṛ-bhagavat-kathāṁ samupaśṛṇoti svayaṁ cedaṁ gāyati.

Synonyma

ārṣṭi-ṣeṇena — Ārṣṭiṣeṇa, vůdčí osobnost Kimpuruṣa-varṣi; saha — se; gandharvaiḥ — společností Gandharvů; anugīyamānām — opěvovaná; parama-kalyāṇīm — nanejvýš příznivá; bhartṛ-bhagavat-kathām — sláva jeho Pána, který je také Nejvyšší Osobností Božství; samupaśṛṇoti — naslouchá s velkou pozorností; svayam ca — a osobně; idam — toto; gāyati — recituje.

Překlad

Slávu Pána Rāmacandry vždy opěvuje mnoho Gandharvů a tento zpěv je nesmírně příznivý. Hanumānjī a Ārṣṭiṣeṇa, vůdčí osoba Kimpuruṣa-varṣi, mu neustále s napjatou pozorností naslouchají. Hanumān pronáší následující mantry.

Význam

V Purāṇách se ohledně Pána Rāmacandry vyskytují dva různé názory. V Laghu-bhāgavatāmṛtě (5.34-36) je to potvrzeno při popisu inkarnace Manua.

vāsudevādi-rūpāṇām
avatārāḥ prakīrtitāḥ
viṣṇu-dharmottare rāma-
lakṣmaṇādyāḥ kramādamī
pādme tu rāmo bhagavān
nārāyaṇa itīritaḥ
śeṣaś cakraṁ ca śaṅkhaś ca
kramāt syur lakṣmaṇādayaḥ
madhya-deśa-sthitāyodhyā-
pure ’sya vasatiḥ smṛtā
mahā-vaikuṇṭhaloke ca
rāghavendrasya kīrtitā

Viṣṇu-dharmottara uvádí, že Pán Rāmacandra a Jeho bratři — Lakṣmaṇa, Bharata a Śatrughna — jsou inkarnace (v tomto pořadí) Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumny a Aniruddhy. Padma Purāṇa ovšem říká, že Pán Rāmacandra je inkarnací Nārāyaṇa a zbývající tři bratři jsou inkarnacemi Śeṣi, Cakry a Śaṅkhy. Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa proto vyvozuje závěr: tad idaṁ kalpa-bhedenaiva sambhāvyam. Jinými slovy, tyto názory si neodporují. V některých věcích se Pán Rāmacandra a Jeho bratři zjevují jako inkarnace Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumny a Aniruddhy a v jiných věcích jako inkarnace Nārāyaṇa, Śeṣi, Cakry a Śaṅkhy. Sídlem Pána Rāmacandry na této planetě je Ayodhyā. Město Ayodhyā dodnes existuje v oblasti Hajdarábádu, která se nachází v severní části Uttarpradéše.