Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.14.42

Verš

tasyedam upagāyanti —
ārṣabhasyeha rājarṣer
manasāpi mahātmanaḥ
nānuvartmārhati nṛpo
makṣikeva garutmataḥ

Synonyma

tasya — Jaḍa Bharaty; idam — toto oslavování; upagāyanti — zpívají; ārṣabhasya — Ṛṣabhadevova syna; iha — zde; rāja-ṛṣeḥ — velkého svatého krále; manasā api — byť jen v mysli; mahā-ātmanaḥ — velké osobnosti Jaḍa Bharaty; na — ne; anuvartma arhati — schopný následovat cestu; nṛpaḥ — jakýkoliv král; makṣikā — moucha; iva — jako; garutmataḥ — Garuḍy, jenž nosí Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Poté, co Śukadeva Gosvāmī shrnul učení Jaḍa Bharaty, pravil: Můj milý králi Parīkṣite, cesta naznačená Jaḍa Bharatou je jako cesta Garuḍy, jenž je Pánovým přepravcem, a obyčejní králové jsou jako mouchy. Mouchy nedokáží následovat cestu Garuḍy, a žádný z velkých králů a vítězných vůdců dosud nedokázal byť jen v mysli následovat tuto cestu oddané služby.

Význam

Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.3):

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ

“Z mnoha tisíců lidí možná jeden usiluje o dokonalost a z těch, kteří dokonalosti dosáhli, Mě sotva jeden zná v pravdě.” Cesta oddané služby je velice obtížná; i pro velké krále, kteří porazili mnoho nepřátel. I když byli tito králové vítězní na bojišti, nedokázali překonat tělesné pojetí. Existuje mnoho velkých vůdců, yogīnů, svāmīch a takzvaných inkarnací, kteří se neustále oddávají mentální spekulaci a prohlašují se za dokonalé osobnosti, ale nakonec jsou neúspěšní. Následovat cestu oddané služby je nepochybně obtížné, ale může to být snadné, chce-li jít uchazeč ve stopách mahājany. V tomto věku je zde cesta Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který přišel, aby osvobodil všechny pokleslé duše. Tato cesta je tak snadná, že se po ní může vydat každý, když začne zpívat svaté jméno Pána.

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

Jsme velice spokojeni, že hnutí pro vědomí Kṛṣṇy tuto cestu zpřístupňuje, protože mnoho evropských a amerických chlapců a dívek bere tuto filozofii vážně a postupně spěje k dokonalosti.