Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.27

Verš

nārada uvāca
nādhunāpy avamānaṁ te
sammānaṁ vāpi putraka
lakṣayāmaḥ kumārasya
saktasya krīḍanādiṣu

Synonyma

nāradaḥ uvāca — velký mudrc Nārada řekl; na — ne; adhunā — právě nyní; api — ačkoliv; avamānam — urážka; te — tobě; sammānam — vzdávat úctu; — nebo; api — jistě; putraka — můj drahý chlapče; lakṣayāmaḥ — vidím; kumārasya — chlapci jako ty; saktasya — lpějí; krīḍana-ādiṣu — na sportování a hrách.

Překlad

Velký mudrc Nārada řekl Dhruvovi: Můj drahý hochu, jsi ještě malý chlapec, jehož zábavou je hra a sport. Proč se tě tak dotýkají slova urážející tvou čest?

Význam

Napomeneme-li dítě a řekneme mu, že je hlupák nebo darebák, obvykle se zasměje a nebere to příliš vážně. Podobně ho nenadchnou ani slova chvály. Dhruva Mahārāja však reagoval jako opravdový kṣatriya a nedokázal se smířit s urážkou své kšatrijské cti z úst své nevlastní matky.