Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.17

Verš

dīrghaṁ śvasantī vṛjinasya pāram
apaśyatī bālakam āha bālā
māmaṅgalaṁ tāta pareṣu maṁsthā
bhuṅkte jano yat para-duḥkhadas tat

Synonyma

dīrgham — těžce; śvasantī — dýchala; vṛjinasya — nebezpečí; pāram — zmírnění; apaśyatī — nenacházela; bālakam — synovi; āha — řekla; bālā — žena; — nechť není; amaṅgalam — nepříznivý osud; tāta — můj drahý synu; pareṣu — jiným; maṁsthāḥ — touha; bhuṅkte — utrpení; janaḥ — osoba; yat — která; para-duḥkhadaḥ — způsobuje jiným utrpení; tat — ta.

Překlad

I ona těžce dýchala a nevěděla, jak zmírnit vzniklou bolest. Když nenacházela žádnou pomoc, řekla svému synovi: Můj milý synu, nepřej nikomu nic zlého. Ten, kdo ubližuje ostatním, za to sám trpí.