Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.7.57

Verš

tasmā apy anubhāvena
svenaivāvāpta-rādhase
dharma eva matiṁ dattvā
tridaśās te divaṁ yayuḥ

Synonyma

tasmai — jemu (Dakṣovi); api — i; anubhāvena — uctíváním Nejvyššího Pána; svena — vlastním; eva — jistě; avāpta-rādhase — dosáhl dokonalosti; dharme — v náboženství; eva — jistě; matim — inteligenci; dattvā — dali; tridaśāḥ — polobozi; te — ti; divam — na nebeské planety; yayuḥ — odešli.

Překlad

Tak Dakṣa obřadním vykonáním oběti pro spokojenost Nejvyššího Pána Viṣṇua dosáhl cesty náboženství. Navíc mu všichni polobozi před odchodem dali požehnání, aby jeho zbožnost ještě vzrostla.

Význam

Ačkoliv byl Dakṣa v náboženských zásadách značně pokročilý, přesto očekával požehnání polobohů. Velkolepá oběť, provedená Dakṣou, tedy šťastně skončila.