Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.5

Verš

athāpi yūyaṁ kṛta-kilbiṣā bhavaṁ
ye barhiṣo bhāga-bhājaṁ parāduḥ
prasādayadhvaṁ pariśuddha-cetasā
kṣipra-prasādaṁ pragṛhītāṅghri-padmam

Synonyma

atha api — ještě; yūyam — vy všichni; kṛta-kilbiṣāḥ — urazili jste; bhavam — Pána Śivu; ye — vy všichni; barhiṣaḥ — z oběti; bhāga-bhājam — který měl nárok na podíl; parāduḥ — vyloučili jste; prasādayadhvam — všichni byste měli uspokojit; pariśuddha-cetasā — bez postranních myšlenek; kṣipra-prasādam — rychle dává milost; pragṛhīta-aṅghri-padmam — když se někdo uchýlí k jeho lotosovým nohám.

Překlad

Odepřeli jste Pánu Śivovi podíl na oběti, a všichni jste tak urazili jeho lotosové nohy. Když však za ním půjdete, aniž byste měli postranní myšlenky, odevzdáte se mu a padnete k jeho lotosovým nohám, velice ho to potěší.

Význam

Pán Śiva se také nazývá Āśutoṣa. Āśu znamená “velmi brzy” a toṣa znamená “být usmířen”. Polobozi dostali radu, aby šli za Pánem Śivou a poprosili ho o odpuštění. Protože ho lze velmi snadno uspokojit, bylo jisté, že budou úspěšní. Pán Brahmā znal velmi dobře mysl Pána Śivy a byl přesvědčený o tom, že ačkoliv se polobozi dopustili urážky jeho lotosových nohou, mohou své přestupky napravit, pokud za ním půjdou a bez výhrad se mu odevzdají.