Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.33

Verš

tasmin mahā-yogamaye
mumukṣu-śaraṇe surāḥ
dadṛśuḥ śivam āsīnaṁ
tyaktāmarṣam ivāntakam

Synonyma

tasmin — pod tím stromem; mahā-yoga-maye — mnoho mudrců pohroužených do meditace o Nejvyšším; mumukṣu — těch, kteří touží po vysvobození; śaraṇe — útočiště; surāḥ — polobozi; dadṛśuḥ — viděli; śivam — Pána Śivu; āsīnam — sedícího; tyakta-amarṣam — beze stopy hněvu; iva — jako; antakam — věčný čas.

Překlad

Pod stromem, který mystickým yogīnům umožňuje dosáhnout dokonalosti a všem lidem vysvobození, viděli polobozi sedět Pána Śivu. Byl vážný jako věčný čas a nebylo na něm ani stopy po hněvu.

Význam

Slovo mahā-yogamaye je velmi důležité. Yoga znamená meditaci o Nejvyšší Osobnosti Božství a mahā-yoga označuje ty, kdo oddaně slouží Viṣṇuovi. Meditace znamená vzpomínání, smaraṇam. Oddanou službu lze provádět devíti způsoby a jedním z nich je smaraṇam, kdy yogī vzpomíná na podobu Viṣṇua ve svém srdci. Pod mohutným banyánem sedělo mnoho oddaných, kteří meditovali o Pánu Viṣṇuovi.

Sanskrtské slovo mahā je odvozené od předpony mahat, která vyjadřuje velký počet nebo velikost. Slovo mahā-yoga poukazuje na množství velkých yogīnů a oddaných, kteří meditovali o podobě Pána Viṣṇua. Cílem meditujících je obvykle vysvobození z hmotného otroctví a dosažení jedné z vaikuṇṭhských planet v duchovním světě. Vysvobození znamená únik z hmotného otroctví a nevědomosti. V hmotném světě trpíme život za životem, protože se ztotožňujeme s tělem, a vysvobození představuje konec těchto strastiplných podmínek existence.