Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.32

Verš

sa yojana-śatotsedhaḥ
pādona-viṭapāyataḥ
paryak-kṛtācala-cchāyo
nirnīḍas tāpa-varjitaḥ

Synonyma

saḥ — tento banyán; yojana-śata — sto yojanů (tisíc tři sta kilometrů); utsedhaḥ — vysoký; pāda-ūna — o čtvrtinu menší (téměř tisíc kilometrů); viṭapa — větvemi; āyataḥ — rozprostřenými; paryak — do všech stran; kṛta — vytvářel; acala — stálý; chāyaḥ — stín; nirnīḍaḥ — bez ptačích hnízd; tāpa-varjitaḥ — bez horka.

Překlad

Banyán byl tisíc tři sta kilometrů vysoký a jeho větve se rozprostíraly v okruhu téměř tisíce kilometrů. Díky stínu, který vrhal, byl pod ním neustále příjemný chládek. Nebylo však slyšet žádné ptačí hlasy.

Význam

Na stromech obvykle hnízdí různí ptáci, kteří svým společným štěbetáním za soumraku způsobují velký hluk. Na tomto banyánu však kupodivu žádní ptáci nežili, a proto v jeho okolí panoval ničím nerušený klid. Ani hluk, ani horko tu nerušily pohodu místa, které bylo jako stvořené pro meditaci.