Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.5.1

Verš

maitreya uvāca
bhavo bhavānyā nidhanaṁ prajāpater
asat-kṛtāyā avagamya nāradāt
sva-pārṣada-sainyaṁ ca tad-adhvararbhubhir
vidrāvitaṁ krodham apāram ādadhe

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya pravil; bhavaḥ — Pán Śiva; bhavānyāḥ — Satī; nidhanam — smrt; prajāpateḥ — způsobená Prajāpatim Dakṣou; asat-kṛtāyāḥ — uražená; avagamya — slyšel o; nāradāt — od Nārady; sva-pārṣada-sainyam — vojáci jeho osobních společníků; ca — a; tat-adhvara — (stvořenými) jeho (Dakṣovou) obětí; ṛbhubhiḥ — Ṛbhuy; vidrāvitam — byli zahnáni; krodham — hněv; apāram — bezmezný; ādadhe — projevil.

Překlad

Maitreya pravil: Když Pán Śiva slyšel od Nārady, že jeho manželka Satī je následkem urážky Prajāpatiho Dakṣi mrtvá a že jeho vojáci byli zahnáni na útěk polobohy Ṛbhuy, začal běsnit.

Význam

Pán Śiva věřil, že Satī bude jako nejmladší Dakṣova dcera schopná prokázat jeho čisté úmysly, a tak urovnat nedorozumění mezi ním a Dakṣou. K žádnému kompromisu však nedošlo; Dakṣa naopak Satī záměrně urazil tím, že ji nepřijal, když bez pozvání navštívila jeho dům. Satī ho mohla zabít, protože v tomto hmotném vesmíru zosobňuje hmotnou energii a má nezměrné schopnosti zabíjet a tvořit. Brahma-saṁhitā popisuje její moc takto: “Durgā (Satī) dokáže stvořit a zničit mnoho vesmírů, ale přestože je tak mocná, jedná pod kontrolou Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, jako Jeho stín.” Pro Satī by nebyl problém otce zabít. Jelikož však byla jeho dcera, nepovažovala to za správné. Rozhodla se proto vzdát se těla, které jí dal, a Dakṣa se jí v tom ani nepokusil zabránit.

Zprávu, že se Satī vzdala svého těla, přinesl Pánu Śivovi Nārada. Nārada Muni vždy nosí zprávy o takových událostech, neboť si uvědomuje jejich důležitost. Když Pán Śiva slyšel o smrti své věrné manželky Satī a také o tom, jak Bhṛgu Muni prostřednictvím manter z Yajur Vedy stvořil polobohy Ṛbhudevy, kteří rozehnali všechny Śivovy vojáky přítomné v obětní aréně, přirozeně se velice rozhněval. Aby odpověděl na tuto urážku, rozhodl se Dakṣu, který zavinil smrt Satī, okamžitě zabít.