Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.30.12

Verš

bhavitā viśrutaḥ putro
’navamo brahmaṇo guṇaiḥ
ya etām ātma-vīryeṇa
tri-lokīṁ pūrayiṣyati

Synonyma

bhavitā — bude; viśrutaḥ — velice slavný; putraḥ — syn; anavamaḥ — o nic horší; brahmaṇaḥ — než Pán Brahmā; guṇaiḥ — svými vlastnostmi; yaḥ — který; etām — to vše; ātma-vīryeṇa — svým potomstvem; tri-lokīm — tři světy; pūrayiṣyati — zaplní.

Překlad

Budete mít pěkného syna, který nebude v ničem zaostávat za Pánem Brahmou. Bude proto slavný po celém vesmíru a jeho synové a vnuci osídlí všechny tři světy.

Význam

Jak vysvětlí další verš, Pracetové se ožení s dcerou velkého mudrce Kaṇḍua. Je uvedeno, že jejich syn se bude jmenovat Viśruta a proslaví otce i matku svými dobrými vlastnostmi. Svým významem předčí dokonce i Pána Brahmu. Velký politik Cāṇakya řekl, že je-li na zahradě nebo v lese jeden dobrý strom, jeho květy naplní celý les svou vůní; stejně tak dobrý syn proslaví celou svou rodinu ve všech koutech světa. Kṛṣṇa se narodil v rodu Yaduovců, a proto je yaduovská dynastie proslulá po celém světě.