Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.30.13

Verš

kaṇḍoḥ pramlocayā labdhā
kanyā kamala-locanā
tāṁ cāpaviddhāṁ jagṛhur
bhūruhā nṛpa-nandanāḥ

Synonyma

kaṇḍoḥ — mudrce Kaṇḍua; pramlocayā — od nebeské kurtizány jménem Pramlocā; labdhā — získaná; kanyā — dcera; kamala-locanā — s lotosovýma očima; tām — ji; ca — také; apaviddhām — odloženou; jagṛhuḥ — přijaly; bhūruhāḥ — stromy; nṛpa-nandanāḥ — ó synové krále Prācīnabarhiṣata.

Překlad

Ó synové krále Prācīnabarhiṣata, nebeská kurtizána jménem Pramlocā ponechala Kaṇḍuovu dceru, jejíž oči se podobaly lotosům, v péči lesních stromů a vrátila se na nebeské planety. Tato dcera se narodila ze spojení Apsary Pramloci s mudrcem Kaṇḍuem.

Význam

Vždy, když nějaký velký mudrc podstupuje tvrdou askezi, aby získal hmotnou moc, krále nebes Indru naplní zášť. Všichni polobozi zastávají důležitá místa při řízení vesmírného dění a mají na svém kontě mnoho zbožných činností. Jsou to sice obyčejné živé bytosti, ale kvalifikovaly se pro zodpovědná místa, jako je postavení Pána Brahmy, Indry, Candry a Varuṇy. Jakmile se tedy nějaký velký mudrc podrobuje tvrdé askezi, král nebes Indra začne být plný zášti, jak je v tomto hmotném světě přirozené. Celý hmotný svět je tak naplněný záští, že se každý bojí i svých sousedů. Každý obchodník se bojí svých společníků, protože tento hmotný svět představuje pole činností pro lidi plné závisti a zášti, kteří sem přišli soupeřit se vznešeností Nejvyšší Osobnosti Božství. Indra se tedy velice bál tvrdé askeze velkého mudrce Kaṇḍua a poslal Pramlocu, aby jeho sliby a úsilí zmařila. Podobně tomu bylo také v případě Viśvāmitry. I z dalších událostí v śāstrách je patrné, že Indra je vždy plný zášti. Když král Pṛthu slavnostně vykonával různé oběti, jimiž Indru předčil, Indru naplnila závist a narušil jejich průběh. To bylo již popsáno v dřívějších kapitolách. Král Indra úspěšně překazil Kaṇḍuův slib, neboť mudrc podlehl kráse nebeské kurtizány Pramloci a zplodil s ní dceru. Zde se uvádí, že toto dítě mělo oči podobné lotosům a bylo velice krásné. Poté, co Pramlocā úspěšně splnila své poslání, vrátila se na nebeské planety a novorozeně ponechala v péči stromů. Stromy se naštěstí děvčátka ujaly a dohodly se, že ho vychovají.