Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.24.31

Verš

idaṁ viviktaṁ japtavyaṁ
pavitraṁ maṅgalaṁ param
niḥśreyasa-karaṁ cāpi
śrūyatāṁ tad vadāmi vaḥ

Synonyma

idam — tato; viviktam — příslušná; japtavyam — kterou je třeba neustále zpívat; pavitram — nanejvýš čistá; maṅgalam — příznivá; param — transcendentální; niḥśreyasa-karam — velmi prospěšná; ca — také; api — jistě; śrūyatām — prosím poslouchejte; tat — to; vadāmi — říkám; vaḥ — vám.

Překlad

Nyní zazpívám jednu mantru, která je nejen transcendentální, čistá a příznivá, ale navíc je tou nejlepší modlitbou pro každého, kdo chce dosáhnout konečného životního cíle. Poslouchejte ji prosím pečlivě a pozorně.

Význam

Slovo viviktam je velice významné. Nikdo by neměl považovat modlitby přednesené Pánem Śivou za sektářské. Jsou naopak natolik důvěrné, že každý, kdo chce dosáhnout nejvyššího blahobytu či konečného životního cíle, musí přijmout pokyny Pána Śivy — modlit se k Nejvyššímu Pánu a oslavovat Ho stejně, jak to dělal Śiva samotný.