Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.22.52

Verš

gṛheṣu vartamāno ’pi
sa sāmrājya-śriyānvitaḥ
nāsajjatendriyārtheṣu
niraham-matir arkavat

Synonyma

gṛheṣu — doma; vartamānaḥ — přítomný; api — i když; saḥ — král Pṛthu; sāmrājya — celá říše; śriyā — do bohatství; anvitaḥ — pohroužený; na — nikdy; asajjata — přitahovaný; indriya-artheṣu — ke smyslovému požitku; niḥ — ani; aham — já jsem; matiḥ — uvažování; arka — slunce; vat — jako.

Překlad

Mahārāja Pṛthu, jenž byl díky prosperitě celé své říše velice bohatý, žil doma jako hospodář. Jelikož nikdy neměl sklony používat své bohatství pro uspokojování vlastních smyslů, zůstával stejně nepřipoutaný jako slunce, které není ovlivněné za žádných okolností.

Význam

Významné je slovo gṛheṣu. Gṛhastha neboli hospodář se jako jediný z představitelů čtyř āśramů — brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa — může stýkat se ženami. Gṛhastha-āśrama je tedy pro oddaného určitým oprávněním ke smyslovému požitku. Pṛthu Mahārāja byl výjimečný tím, že se nikdy neoddával smyslovému požitku, přestože dostal oprávnění zůstat hospodářem a ve svém království přechovával nezměrné bohatství. To byl zvláštní znak, který svědčil o tom, že je čistým oddaným Pána. Čistého oddaného nikdy nepřitahuje smyslový požitek, a proto je osvobozený. V hmotném životě každý usiluje o smyslový požitek pro své vlastní uspokojení, ale v životě oddanosti neboli osvobozeném stavu se oddaný snaží uspokojovat smysly Pána.

Mahārāja Pṛthu je v tomto verši přirovnán ke slunci (arka-vat). Slunce někdy svítí na výkaly, moč a mnoho jiných nečistot, ale jelikož je všemocné, tyto věci ho nikdy neznečistí, přestože je s nimi ve styku. Naopak — slunce špinavá místa sterilizuje a očišťuje. Stejně tak oddaný může vykonávat mnoho hmotných činností, ale jelikož netouží po smyslovém požitku, tyto činnosti ho neovlivňují. Všechny je naopak zapojuje do služby Pánu. Čistý oddaný ví, jak vše využít ve službě Pánu, a proto ho hmotné činnosti nikdy neovlivní — svými transcendentálními plány je místo toho očišťuje. To popisuje Bhakti-rasāmṛta-sindhu: sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam — jeho cílem je zcela se očistit ve službě Pánu a nepodléhat vlivu hmotných označení.