Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.22.53

Verš

evam adhyātma-yogena
karmāṇy anusamācaran
putrān utpādayām āsa
pañcārciṣy ātma-sammatān

Synonyma

evam — takto; adhyātma-yogena — prostřednictvím bhakti-yogy; karmāṇi — činnosti; anu — vždy; samācaran — vykonával; putrān — syny; utpādayām āsa — zplodil; pañca — pět; arciṣi — se svou manželkou, Arci; ātma — vlastní; sammatān — podle své touhy.

Překlad

Pṛthu Mahārāja setrvával na osvobozené úrovni oddané služby. Nejenže vykonával všechny plodonosné činnosti, ale také se svou manželkou Arci zplodil pět synů. Všechny je zplodil podle své vlastní touhy.

Význam

Pṛthu Mahārāja měl jako hospodář se svou manželkou Arci pět synů, a všechny je zplodil tak, jak si přál. Nenarodili se nečekaně nebo náhodou. Způsob, jak zplodit děti podle vlastní touhy, je v současném věku Kali prakticky neznámý. Tajemství úspěchu spočívá v tom, že rodiče musí přijmout různé očistné metody zvané saṁskāry. První z nich—garbhādhāna-saṁskāra neboli saṁskāra pro početí dítěte — je zvláště pro příslušníky vyšších tříd (brāhmaṇy a kṣatriye) povinná. Bhagavad-gītā uvádí, že sex, který není v rozporu s náboženskými zásadami, je Kṛṣṇa Samotný, a náboženské zásady přikazují, že kdo chce zplodit dítě, musí před pohlavním stykem vykonat garbhādhāna-saṁskāru. Mentální stav otce a matky před jejich spojením nepochybně ovlivní mentalitu budoucího dítěte. Dítě zplozené na popud chtíče nemusí být vždy takové, jaké by si rodiče přáli. Śāstry říkají: yathā yonir yathā bījam. Yathā yoniḥ poukazuje na matku a yathā bījam na otce. Je-li mentální stav rodičů před pohlavním stykem náležitě připravený, dítě, které se narodí, mu bude jistě odpovídat. Ze slov ātma-sammatān tedy vyplývá, že Pṛthu Mahārāja s Arci podstoupili před každým početím očistnou metodu garbhādhāna, a proto všechny syny zplodili podle svých tužeb a očištěného stavu mysli. Pṛthu Mahārāja neplodil své děti na popud chtíče a nebyl také ke své manželce přitahován za účelem smyslového požitku. Zplodil děti jako gṛhastha pro budoucí řízení své celosvětové vlády.