Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.22.54

Verš

vijitāśvaṁ dhūmrakeśaṁ
haryakṣaṁ draviṇaṁ vṛkam
sarveṣāṁ loka-pālānāṁ
dadhāraikaḥ pṛthur guṇān

Synonyma

vijitāśvam — jménem Vijitāśva; dhūmrakeśam — jménem Dhūmrakeśa; haryakṣam — jménem Haryakṣa; draviṇam — jménem Draviṇa; vṛkam — jménem Vṛka; sarveṣām — všech; loka-pālānām — vládců všech planet; dadhāra — osvojil si; ekaḥ — jeden; pṛthuḥ — Pṛthu Mahārāja; guṇān — všechny vlastnosti.

Překlad

Poté, co Pṛthu Mahārāja zplodil pět synů, kteří se jmenovali Vijitāśva, Dhūmrakeśa, Haryakṣa, Draviṇa a Vṛka, dále vládl nad touto planetou. Osvojil si všechny vlastnosti božstev vládnoucích všem ostatním planetám.

Význam

Každá planeta má své vládnoucí božstvo. Z Bhagavad-gīty víme, že na Slunci je to Vivasvān, a stejně tak existují vládnoucí božstva Měsíce a jiných planet. Vládci všech planet jsou ve skutečnosti potomky vládců Slunce a Měsíce. Na planetě Zemi existují dvě kšatrijské dynastie, z nichž jedna (zvaná Sūrya-vaṁśa) pochází od vládnoucího božstva Slunce a druhá (Candra-vaṁśa) od vládnoucího božstva Měsíce. Když na Zemi vládla monarchie, hlavním panovníkem byl jeden z členů dynastie Sūrya-vaṁśa a podřízení králové patřili k dynastii Candra-vaṁśa. Mahārāja Pṛthu byl ale tak mocný, že projevoval všechny vlastnosti vládnoucích božstev na ostatních planetách.

V moderním věku se lidé pokusili doletět na Měsíc, ale nikoho tam nemohli najít, natož aby se setkali s jeho vládnoucím božstvem. Védská literatura nás však opakovaně informuje, že Měsíc obývají vysoce pokročilé bytosti, které se řadí mezi polobohy. Jsme proto neustále na pochybách, jakou dobrodružnou cestu na Měsíc to vlastně moderní vědci z této planety Země podnikli.