Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.21.45

Verš

maitreya uvāca
iti bruvāṇaṁ nṛpatiṁ
pitṛ-deva-dvijātayaḥ
tuṣṭuvur hṛṣṭa-manasaḥ
sādhu-vādena sādhavaḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya pokračoval; iti — takto; bruvāṇam — když hovořil; nṛ-patim — král; pitṛ — obyvatelé Pitṛloky; deva — polobozi; dvi-jātayaḥ — a dvojzrození (brāhmaṇové a vaiṣṇavové); tuṣṭuvuḥ — uspokojeni; hṛṣṭa-manasaḥ — se zcela uklidněnou myslí; sādhu-vādena — vyjádřením přízně; sādhavaḥ — všichni přítomní světci.

Překlad

Velký mudrc Maitreya řekl: Když všichni polobozi, obyvatelé Pitṛloky, brāhmaṇové a světci přítomní na setkání slyšeli krále Pṛthua tak pěkně hovořit, pochválili ho vyjádřením své přízně.

Význam

Když někdo pěkně promluví na nějakém setkání, obecenstvo ho pochválí a vyjádří mu svou přízeň slovy sādhu, sādhu. Tomu se říká sādhu-vāda. Světci, Pitové (obyvatelé Pitṛloky) a polobozi, kteří byli přítomní na setkání a vyslechli Pṛthua Mahārāje, mu vyjádřili svou přízeň slovy sādhu, sādhu. Všichni uznali jeho vznešené poslání a byli zcela spokojeni.