Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.2.8

Verš

prāṅ-niṣaṇṇaṁ mṛḍaṁ dṛṣṭvā
nāmṛṣyat tad-anādṛtaḥ
uvāca vāmaṁ cakṣurbhyām
abhivīkṣya dahann iva

Synonyma

prāk — předtím; niṣaṇṇam — než usedl; mṛḍam — Pána Śivu; dṛṣṭvā — když viděl; na amṛṣyat — nesnesl; tat — jím (Śivou); anādṛtaḥ — nebyl poctěn; uvāca — řekl; vāmam — nečestný; cakṣurbhyām — oběma očima; abhivīkṣya — hleděl na; dahan — planoucí; iva — jako.

Překlad

Nežli však Dakṣa usedl na své místo, všiml si, že Pán Śiva nevstal na projev úcty, a to ho hluboce urazilo. Velmi se rozhněval a s planoucíma očima začal Pána Śivu hrubě osočovat.

Význam

Pán Śiva byl Dakṣův zeť a předpokládalo se, že svému tchánovi projeví úctu spolu s ostatními. Pán Brahmā a Pán Śiva jsou však hlavní polobozi, a proto je jejich postavení vyšší než Dakṣovo. Dakṣa se ovšem s touto skutečností nemohl smířit a chování svého zetě považoval za urážku. Ani předtím neměl Pána Śivu příliš v oblibě, neboť Śiva vypadal velice chudě a byl otrhaný.