Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.2.7

Verš

sadasas-patibhir dakṣo
bhagavān sādhu sat-kṛtaḥ
ajaṁ loka-guruṁ natvā
niṣasāda tad-ājñayā

Synonyma

sadasaḥ — shromáždění; patibhiḥ — vůdci; dakṣaḥ — Dakṣa; bhagavān — vlastník veškerého bohatství; sādhu — patřičně; sat-kṛtaḥ — byl přivítán; ajam — nezrozenému (Brahmovi); loka-gurum — učiteli vesmíru; natvā — poklonil se; niṣasāda — posadil se; tat-ājñayā — na jeho (Brahmův) pokyn.

Překlad

Pán Brahmā, představený onoho velkého shromáždění, Dakṣu náležitě přivítal. Dakṣa se Pánu Brahmovi poklonil a na jeho pokyn se posadil.