Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.2.24

Verš

vidyā-buddhir avidyāyāṁ
karmamayyām asau jaḍaḥ
saṁsarantv iha ye cāmum
anu śarvāvamāninam

Synonyma

vidyā-buddhiḥ — materialistické vzdělání a inteligence; avidyāyām — v nevědomosti; karma-mayyām — kterou tvoří plodonosné činnosti; asau — on (Dakṣa); jaḍaḥ — tupý; saṁsarantu — nechť se rodí znovu a znovu; iha — v tomto světě; ye — kdo; ca — a; amum — Dakṣu; anu — následující; śarva — Śivu; avamāninam — urazili.

Překlad

Ti, kdo jsou tupí jako hmota, protože prohlubují materialistické vzdělání a inteligenci, se z nevědomosti věnují plodonosným činnostem. Tito lidé úmyslně urazili Pána Śivu. Nechť zůstanou v koloběhu opakovaného zrození a smrti.

Význam

Tři uvedená prokletí stačí, aby se postižený stal netečným jako kámen, pozbyl duchovního poznání a zcela se pohroužil do materialistického vzdělání, které představuje nevědomost. Poté, co Nandīśvara pronesl tyto kletby, proklel brāhmaṇy, jež podpořili Dakṣu v urážení Pána Śivy, aby zůstali v koloběhu zrození a smrti.