Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.2.22

Verš

gṛheṣu kūṭa-dharmeṣu
sakto grāmya-sukhecchayā
karma-tantraṁ vitanute
veda-vāda-vipanna-dhīḥ

Synonyma

gṛheṣu — v rodinném životě; kūṭa-dharmeṣu — s náboženskou přetvářkou; saktaḥ — přitahovaný; grāmya-sukha-icchayā — touhou po hmotném štěstí; karma-tantram — plodonosné činnosti; vitanute — vykonává; veda-vāda — podle výkladů Ved; vipanna-dhīḥ — inteligence je ztracena.

Překlad

Rodinný život založený na náboženské přetvářce, kdy člověka přitahuje hmotné štěstí, a tedy i povrchní výklady Ved, zbavuje hospodáře veškeré inteligence a připoutává je k plodonosným činnostem, které se pro ně stávají vším.

Význam

Lidé, kteří se ztotožňují s tělesnou existencí, ulpívají na plodonosných činnostech popsaných ve védské literatuře. Vedy například prohlašují, že kdo dodržuje slib cāturmāsya, dosáhne věčné blaženosti v nebeském království. V Bhagavad-gītě je řečeno, že tento květnatý jazyk Ved zvláště přitahuje ty, kdo se ztotožňují s tělem. Štěstí v nebeském království je pro tyto osoby vším. Nevědí, že ještě výše je duchovní říše, království Boha, a že je možné se tam dostat. To znamená, že nemají žádné transcendentální poznání. Úzkostlivě dodržují pravidla a zásady rodinného života, aby se v příštím životě dostali na Měsíc či jinou nebeskou planetu. Zde je řečeno, že tito lidé ulpívají na hmotném štěstí (grāmya-sukha) a zcela postrádají vědomosti o věčném a blaženém duchovním životě.