Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.2.21

Verš

ya etan martyam uddiśya
bhagavaty apratidruhi
druhyaty ajñaḥ pṛthag-dṛṣṭis
tattvato vimukho bhavet

Synonyma

yaḥ — kdo (Dakṣa); etat martyam — toto tělo; uddiśya — co se týče; bhagavati — Śivy; apratidruhi — který nezávidí; druhyati — závidí; ajñaḥ — méně inteligentní osoby; pṛthak-dṛṣṭiḥ — vidí dualitu; tattvataḥ — transcendentálního poznání; vimukhaḥ — zbaveni; bhavet — mohou být.

Překlad

Každý, kdo považuje Dakṣu za nejdůležitější osobnost a závistivě opomíjí Pána Śivu, je méně inteligentní. Protože se dívá pohledem duality, ztratí transcendentální poznání.

Význam

Nandīśvarova první kletba zněla, že každý, kdo podporuje Dakṣu, se pošetile ztotožňuje s tělem, a jelikož Dakṣa neměl žádné transcendentální poznání, podporovat ho znamenalo toto poznání okamžitě ztratit. Nandīśvara prohlásil, že Dakṣa se stejně jako všichni ostatní materialisté ztotožňuje s tělem, pro které se snažil dosáhnout co nejlepších podmínek. Příliš lpěl na svém těle a na věcech, které se s ním bezprostředně pojí — na manželce, dětech, domovu a všem ostatním, co nemá nic společného s duší. Nandīśvarova kletba zněla, že každý, kdo podporuje Dakṣu, bude zbaven transcendentálního poznání o duši, a tím i poznání o Nejvyšší Osobnosti Božství.