Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.19.30

Verš

na vadhyo bhavatām indro
yad yajño bhagavat-tanuḥ
yaṁ jighāṁsatha yajñena
yasyeṣṭās tanavaḥ surāḥ

Synonyma

na — ne; vadhyaḥ — má být zabit; bhavatām — vámi všemi; indraḥ — král nebes; yat — protože; yajñaḥ — jméno Indry; bhagavat-tanuḥ — část těla Nejvyšší Osobnosti Božství; yam — jehož; jighāṁsatha — chcete zabít; yajñena — vykonáním oběti; yasya — Indry; iṣṭāḥ — uctívaní; tanavaḥ — části těla; surāḥ — polobozi.

Překlad

Pán Brahmā je oslovil: Moji milí vykonavatelé oběti, Indru, krále nebes, nemůžete zabít. To není vaše povinnost. Měli byste vědět, že Indra je ve stejně vznešeném postavení jako Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Je jedním z Jeho nejmocnějších pomocníků. Vykonáváním této yajñi se snažíte uspokojit všechny polobohy, ale měli byste vědět, že nejsou ničím jiným než nedílnými částmi Indry, krále nebes. Jak byste ho potom mohli v této velké oběti zabít?