Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.19.29

Verš

ity āmantrya kratu-patiṁ
vidurāsyartvijo ruṣā
srug-ghastāñ juhvato ’bhyetya
svayambhūḥ pratyaṣedhata

Synonyma

iti — tak; āmantrya — poté, co informovali; kratu-patim — krále Pṛthua, vládce oběti; vidura — ó Viduro; asya — Pṛthua; ṛtvijaḥ — kněží; ruṣā — s velkým hněvem; sruk-hastān — s obětní lžící v ruce; juhvataḥ — vykonávání ohňové oběti; abhyetya — když začali; svayambhūḥ — Pán Brahmā; pratyaṣedhata — požádal je, aby přestali.

Překlad

Můj milý Viduro, poté, co kněží vykonávající oběť dali králi tuto radu, začali s velkým hněvem přivolávat Indru, krále nebes. Právě se chystali nalít obětiny do ohně, když tu se tam objevil Pán Brahmā a zakázal jim tuto oběť provádět.