Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.19.10

Verš

iti cādhokṣajeśasya
pṛthos tu paramodayam
asūyan bhagavān indraḥ
pratighātam acīkarat

Synonyma

iti — takto; ca — také; adhokṣaja-īśasya — který přijal Adhokṣaju jako Pána svého uctívání; pṛthoḥ — krále Pṛthua; tu — potom; parama — nejvyšší; udayam — bohatství; asūyan — jelikož záviděl; bhagavān — nejmocnější; indraḥ — král nebes; pratighātam — překážky; acīkarat — kladl.

Překlad

Král Pṛthu závisel na Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu, který je známý jako Adhokṣaja. Jelikož vykonal tolik obětí, byl Pánovou milostí nadlidsky povýšen. Bohatství krále Pṛthua ovšem nemohl snést král nebes Indra a snažil se jeho dalšímu zbohatnutí zabránit.

Význam

Slova adhokṣaja, bhagavān indraḥ a pṛthoḥ vyjadřují tři významné skutečnosti. Mahārāja Pṛthu je inkarnací Viṣṇua, ale přesto je Jeho velkým oddaným. I když je Jeho zplnomocněnou inkarnací, je přesto živou bytostí, a tím pádem musí být oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství. Ani zplnomocněná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství nesmí zapomenout na svůj věčný vztah s Nejvyšším Pánem. V Kali-yuze se najde mnoho samozvaných inkarnací, darebáků, kteří se prohlašují za Nejvyšší Osobnost Božství. Slova bhagavān indraḥ vyjadřují, že živá bytost může být vznešená a mocná dokonce jako král Indra, neboť i on je obyčejnou živou bytostí hmotného světa se čtyřmi nedostatky podmíněné duše. Král Indra je zde označen jako bhagavān. Toto slovo se obvykle používá pro označení Nejvyšší Osobnost Božství, ale v tomto případě je jím osloven král Indra, jelikož má v rukách velikou moc. Přestože se však stal bhagavānem, závidí inkarnaci Boha, Mahārājovi Pṛthuovi. Nedostatky hmotného života jsou tak výrazné, že kvůli svému znečištění začal král Indra závidět inkarnaci Boha.

Měli bychom se proto snažit pochopit, jak je podmíněná duše pokleslá. Bohatství krále Pṛthua nezáviselo na hmotných okolnostech. Tento verš uvádí, že byl velkým oddaným Adhokṣaji. Slovo adhokṣaja označuje Osobnost Božství, Pána, který je mimo dosah mysli a slov. Přesto se Nejvyšší Osobnost Božství zjevuje před oddaným ve Své původní podobě věčné blaženosti a poznání. Oddaný může vidět Nejvyššího Pána tváří v tvář, přestože Ho nelze popsat v rámci schopností našich smyslů a realizovat Ho přímým vnímáním.