Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.19.1

Verš

maitreya uvāca
athādīkṣata rājā tu
hayamedha-śatena saḥ
brahmāvarte manoḥ kṣetre
yatra prācī sarasvatī

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — mudrc Maitreya pravil; atha — potom; adīkṣata — zahájil; rājā — král; tu — potom; haya — koně; medha — oběti; śatena — vykonat sto; saḥ — on; brahmāvarte — známé jako Brahmāvarta; manoḥ — Svāyambhuvy Manua; kṣetre — v zemi; yatra — kde; prācī — východní; sarasvatī — řeka jménem Sarasvatī.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, na místě, kde řeka Sarasvatī teče směrem na východ, zahájil král Pṛthu vykonávání sta obětí koně. Tato část země se nazývá Brahmāvarta a vládl jí Svāyambhuva Manu.