Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.17.22

Verš

pṛthur uvāca
vasudhe tvāṁ vadhiṣyāmi
mac-chāsana-parāṅ-mukhīm
bhāgaṁ barhiṣi yā vṛṅkte
na tanoti ca no vasu

Synonyma

pṛthuḥ uvāca — král Pṛthu odpověděl; vasu-dhe — má drahá planeto Země; tvām — tebe; vadhiṣyāmi — zabiji; mat — mé; śāsana — vládě; parāk-mukhīm — neposlušná vůči; bhāgam — tvůj podíl; barhiṣi — v yajñi; — kdo; vṛṅkte — přijímá; na — ne; tanoti — dává; ca — a; naḥ — nám; vasu — plodí.

Překlad

Král Pṛthu odpověděl planetě Zemi: Má drahá Země, jsi neposlušná vůči mým příkazům a vládě. V podobě poloboha jsi přijímala svůj podíl v obětech, které jsme vykonávali, ale neplodila jsi na oplátku dostatek obilí. Proto tě musím zabít.

Význam

Planeta Země v podobě krávy argumentovala, že je nejen žena, ale navíc je nevinná a neudělala nic hříšného, a proto by ji král neměl zabíjet. Také poukázala na náboženské zásady, které zakazují zabít ženu, a prohlásila, že král jakožto dokonalý znalec těchto zásad by je neměl porušit. Mahārāja Pṛthu jí odpověděl, že především neuposlechla jeho pokynů. To byl její první hřích. A za druhé ji obvinil, že přijímala svůj podíl v yajñích (obětech), ale neplodila na oplátku dostatek obilí.