Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.13.7

Verš

sa janmanopaśāntātmā
niḥsaṅgaḥ sama-darśanaḥ
dadarśa loke vitatam
ātmānaṁ lokam ātmani

Synonyma

saḥ — jeho syn Utkala; janmanā — od samého narození; upaśānta — velice spokojená; ātmā — duše; niḥsaṅgaḥ — bez připoutanosti; sama-darśanaḥ — vyrovnaný; dadarśa — viděl; loke — ve světě; vitatam — rozšířenou; ātmānam — Nadduši; lokam — celý svět; ātmani — v Nadduši.

Překlad

Utkala byl již od svého narození plně spokojený a odpoutaný od světa. Byl vyrovnaný, neboť viděl vše spočívat v Nadduši a Nadduši přítomnou v srdci každého.

Význam

Vlastnosti Utkaly, syna Mahārāje Dhruvy, patří mahā-bhāgavatovi. V Bhagavad-gītě (6.30) je řečeno: yo māṁ paśyati sarvatra sarvaṁ ca mayi paśyati — vysoce pokročilý oddaný vidí Nejvyšší Osobnost Božství všude a vidí také vše spočívat v Nejvyšším. To rovněž potvrzuje Bhagavad-gītā (9.4): mayā tatam idaṁ sarvaṁ jagad avyakta-mūrtinā—Pán Kṛṣṇa ve Svém neosobním rysu prostupuje celým vesmírem. Vše spočívá v Něm, ale to neznamená, že vše je On Samotný. Vysoce pokročilý oddaný, mahā-bhāgavata, vidí tutéž Nadduši, Paramātmu, v srdci každého, bez ohledu na odlišnosti různých hmotných těl živých bytostí. Každého vidí jako nedílnou část Nejvyšší Osobnosti Božství. Mahā-bhāgavata, který vnímá přítomnost Osobnosti Božství všude, nikdy nesejde Nejvyššímu Pánu z očí a sám také nikdy neztratí z očí Nejvyššího Pána. To je možné jen pro toho, kdo vyvinul velkou lásku k Bohu.