Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.13.6

Verš

maitreya uvāca
dhruvasya cotkalaḥ putraḥ
pitari prasthite vanam
sārvabhauma-śriyaṁ naicchad
adhirājāsanaṁ pituḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya pravil; dhruvasya — Dhruvy Mahārāje; ca — také; utkalaḥ — Utkala; putraḥ — syn; pitari — poté, co otec; prasthite — odešel; vanam — do lesa; sārva-bhauma — včetně všech zemí; śriyam — bohatství; na aicchat — nechtěl; adhirāja — královský; āsanam — trůn; pituḥ — otce.

Překlad

Velký mudrc Maitreya odpověděl: Můj drahý Viduro, když Mahārāja Dhruva odešel do lesa, jeho syn Utkala nechtěl přijmout trůn svého otce, který byl určen vládci všech zemí na této planetě a oplýval bohatstvím.