Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.12.16

Verš

ātma-stry-apatya-suhṛdo balam ṛddha-kośam
antaḥ-puraṁ parivihāra-bhuvaś ca ramyāḥ
bhū-maṇḍalaṁ jaladhi-mekhalam ākalayya
kālopasṛṣṭam iti sa prayayau viśālām

Synonyma

ātma — tělo; strī — manželky; apatya — děti; suhṛdaḥ — přátelé; balam — moc, vojsko; ṛddha-kośam — plná pokladnice; antaḥ-puram — komnaty žen; parivihāra-bhuvaḥ — letoviska; ca — a; ramyāḥ — krásná; bhū-maṇḍalam — celá Země; jala-dhi — oceány; mekhalam — ohraničené; ākalayya — když zvážil; kāla — časem; upasṛṣṭam — stvořené; iti — takto; saḥ — on; prayayau — odešel; viśālām — do Badarikāśramu.

Překlad

Dhruva Mahārāja nakonec opustil své království, které se rozprostíralo po celé Zemi a bylo ohraničeno velkými oceány. Jeho tělo, manželky, děti, přátelé, vojsko, plná pokladnice, přepychové paláce a mnohá letoviska pro něj představovaly jen přelud iluzorní energie. Když nadešel jeho čas, zanechal všeho a odebral se do lesa v Himalájích, známého jako Badarikāśram.

Význam

Když Dhruva Mahārāja na počátku svého života odešel do lesa hledat Nejvyšší Osobnost Božství, uvědomil si, že všechna tělesná pojetí štěstí jsou výtvory iluzorní energie. Toužil tehdy po otcově království, a proto se snažil najít Nejvyššího Pána. Později však došel k závěru, že všechno je stvořením iluzorní energie. Z jeho příkladu je patrné, že kdokoliv dosáhne vědomí Kṛṣṇy, realizuje nakonec milostí Pána skutečnou pravdu, bez ohledu na to, jaká byla jeho původní motivace. Dhruva Mahārāja chtěl nejprve otcovo království, ale později se stal mahā-bhāgavatou, velkým oddaným, a ztratil o hmotný požitek zájem. Dokonalosti života mohou dosáhnout jedině oddaní. I když dovrší jen nepatrnou část celého procesu oddané služby a znovu ze svého nezralého postavení poklesnou, jsou stále lepší než ti, kdo se celý život plně zaměstnávají plodonosnými činnostmi v rámci tohoto hmotného světa.