Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.10.18-19

Verš

bhallaiḥ sañchidyamānānāṁ
śirobhiś cāru-kuṇḍalaiḥ
ūrubhir hema-tālābhair
dorbhir valaya-valgubhiḥ
hāra-keyūra-mukuṭair
uṣṇīṣaiś ca mahā-dhanaiḥ
āstṛtās tā raṇa-bhuvo
rejur vīra-mano-harāḥ

Synonyma

bhallaiḥ — jeho šípy; sañchidyamānānām — rozsekaných Yakṣů; śirobhiḥ — hlavami; cāru — krásnými; kuṇḍalaiḥ — náušnicemi; ūrubhiḥ — stehny; hema-tālābhaiḥ — jako zlaté palmy; dorbhiḥ — pažemi; valaya-valgubhiḥ — s krásnými náramky; hāra — girlandami; keyūra — ozdoby na pažích; mukuṭaiḥ — a helmice; uṣṇīṣaiḥ — turbany; ca — také; mahā-dhanaiḥ — drahocenné; āstṛtāḥ — pokrývaly; tāḥ — ty; raṇa-bhuvaḥ — bojiště; rejuḥ — třpytily se; vīra — hrdinů; manaḥ-harāḥ — mátly mysl.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, hlavy těch, které Dhruva Mahārāja rozsekal svými šípy, byly krásně ozdobené náušnicemi a turbany, jejich stehna se podobala zlatým palmám, na pažích měli zlaté náramky a pásky a na hlavách drahocenné pozlacené helmice. Všechny tyto ozdoby ležící na bojišti byly velice přitažlivé a zmátly by mysl mnohého hrdiny.

Význam

V dávných dobách se bojovníci před bitvou bohatě zdobili zlatem a měli také turbany a pozlacené helmice. Když byli v boji zabiti, veškeré zlato se stávalo kořistí vítězů. Smrt nepřítele tedy přinášela hrdinům bitevního pole značný finanční zisk.