Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.32

Verš

evaṁ kāma-varaṁ dattvā
pratijagmuḥ sureśvarāḥ
sabhājitās tayoḥ samyag
dampatyor miṣatos tataḥ

Synonyma

evam — tak; kāma-varam — vytoužené požehnání; dattvā — udělili; pratijagmuḥ — vrátili se; sura-īśvarāḥ — hlavní polobozi; sabhājitāḥ — uctívaní; tayoḥ — když oni; samyak — dokonale; dampatyoḥ — manželé; miṣatoḥ — přihlíželi; tataḥ — odtamtud.

Překlad

Když Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara udělili Atri Munimu své požehnání, zmizeli oběma manželům z očí.