Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.33

Verš

somo ’bhūd brahmaṇo ’ṁśena
datto viṣṇos tu yogavit
durvāsāḥ śaṅkarasyāṁśo
nibodhāṅgirasaḥ prajāḥ

Synonyma

somaḥ — král planety Měsíce; abhūt — zjevil se; brahmaṇaḥ — Pána Brahmy; aṁśena — částečná expanze; dattaḥ — Dattātreya; viṣṇoḥ — Viṣṇua; tu — ale; yoga-vit — mocný yogī; durvāsāḥ — Durvāsā; śaṅkarasya aṁśaḥ — částečná expanze Pána Śivy; nibodha — snaž se pochopit; aṅgirasaḥ — velkého mudrce Aṅgiry; prajāḥ — pokolení.

Překlad

Poté se jim narodili tři synové — z částečného zastoupení Brahmy se narodil bůh Měsíce, z částečného zastoupení Viṣṇua se narodil velký mystik Dattātreya a z částečného zastoupení Śaṅkary (Pána Śivy) se narodil Durvāsā. Nyní si ode mne poslechni o mnoha synech Aṅgiry.