Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.22

Verš

apsaro-muni-gandharva-
siddha-vidyādharoragaiḥ
vitāyamāna-yaśasas
tad-āśrama-padaṁ yayuḥ

Synonyma

apsaraḥ — nebeské ženy z vyšší společnosti; muni — velcí mudrci; gandharva — obyvatelé planety Gandharva; siddha — Siddhaloky; vidyādhara — další polobozi; uragaiḥ — obyvatelé Nāgaloky; vitāyamāna — rozšířená; yaśasaḥ — sláva, proslulost; tat — jeho; āśrama-padam — poustevna; yayuḥ — šli.

Překlad

Tři božstva tehdy přišla k poustevně Atri Muniho a s nimi také obyvatelé nebeských planet, jako Gandharvové, Siddhové, Vidyādharové, Nāgové a nebeské krasavice. Vstoupili do āśramu velkého mudrce, jenž se proslavil svou askezí.

Význam

Védské texty nám doporučují, abychom vyhledali útočiště u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána vesmíru a vládce stvoření, udržování a zničení. Pán je Nadduše, a když tuto Nadduši uctíváme, zjeví se s Pánem Viṣṇuem i Brahmā, Śiva a všechna ostatní božstva, neboť Nadduše je řídí.