Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.23

Verš

tat-prādurbhāva-saṁyoga-
vidyotita-manā muniḥ
uttiṣṭhann eka-pādena
dadarśa vibudharṣabhān

Synonyma

tat — jejich; prādurbhāva — zjevení; saṁyoga — současné; vidyotita — osvítilo; manāḥ — v mysli; muniḥ — velkého mudrce; uttiṣṭhan — který procitl; eka-pādena — i na jedné noze; dadarśa — viděl; vibudha — polobohy; ṛṣabhān — významné osobnosti.

Překlad

Mudrc stál na jedné noze, ale jakmile před sebou uviděl tři božstva, měl takovou radost, že je vidí všechna pohromadě, že se k nim přes velké nesnáze takto přiblížil.