Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.24

Verš

praṇamya daṇḍavad bhūmāv
upatasthe ’rhaṇāñjaliḥ
vṛṣa-haṁsa-suparṇa-sthān
svaiḥ svaiś cihnaiś ca cihnitān

Synonyma

praṇamya — poklonil se; daṇḍa-vat — jako tyč; bhūmau — k zemi; upatasthe — padl; arhaṇa — vše potřebné pro uctívání; añjaliḥ — se sepjatýma rukama; vṛṣa — býk; haṁsa — labuť; suparṇa — pták Garuḍa; sthān — seděla; svaiḥ — svých; svaiḥ — svých; cihnaiḥ — podle symbolů; ca — a; cihnitān — rozeznaná.

Překlad

Poté se začal modlit ke třem božstvům, která seděla na různých zvířatech — na býku, labuti a ptáku Garudovi — a v rukách držela bubínek, trávu kuśa a disk. Mudrc jim projevil svoji úctu tím, že padl na zem jako tyč.

Význam

Daṇḍa znamená “dlouhá tyč” a vat znamená “jako”. Před výše postavenou osobou je třeba padnout na zem jako tyč. Tomuto projevu úcty se říká daṇḍavat, a Atri Ṛṣi takto projevil svou úctu třem božstvům. Božstva bylo možno rozeznat podle zvířat, která je nesla, a také podle příslušných symbolů. Pán Viṣṇu seděl na obrovském orlu Garuḍovi a v ruce měl disk, Brahmā seděl na labuti a v ruce měl trávu kuśa a Pán Śiva seděl na býku a v ruce měl bubínek ḍamaru. Když je Atri Ṛṣi rozeznal podle jejich symbolů a zvířat, která je nesla, vzdal jim patřičnou úctu a pronesl své modlitby.