Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.26

Verš

upary adhaś ca ye lokā
bhūmer mitrātmajāsate
teṣāṁ saṁsthāṁ pramāṇaṁ ca
bhūr-lokasya ca varṇaya

Synonyma

upari — na hlavě; adhaḥ — pod; ca — také; ye — které; lokāḥ — planety; bhūmeḥ — Země; mitra-ātmaja — ó synu Mitry (Maitreyo Muni); āsate — existují; teṣām — jejich; saṁsthām — umístění; pramāṇam ca — a jejich rozměry; bhūḥ-lokasya — planet na úrovni Země; ca — také; varṇaya — prosím popiš.

Překlad

Ó synu Mitry, popiš prosím, jak jsou planety umístěny nad Zemí i pod Zemí, a uveď také laskavě jejich rozměry, jakož i rozměry planet na úrovni Země.

Význam

Yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati. Tento védský hymnus rozhodně prohlašuje, že oddaný Pána zná vše hmotné i duchovní ve vztahu k Pánu. Oddaní nejednají pouze emotivně, jak si mylně představují někteří méně inteligentní lidé, ale jejich cíl je praktický. Vědí vše a znají veškeré podrobnosti o Pánově vládě nad různými stvořeními.