Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.28

Verš

so ’py aṁśa-guṇa-kālātmā
bhagavad-dṛṣṭi-gocaraḥ
ātmānaṁ vyakarod ātmā
viśvasyāsya sisṛkṣayā

Synonyma

saḥmahat-tattva; api — také; aṁśapuruṣa, úplná expanze; guṇa — převážně kvalita nevědomosti; kāla — čas; ātmā — plné vědomí; bhagavat — Osobnost Božství; dṛṣṭi-gocaraḥ — rozhled; ātmānam — mnoho různých podob; vyakarot — rozlišené; ātmā — zdroj; viśvasya — budoucí bytosti; asya — toho; sisṛkṣayā — vytváří falešné ego.

Překlad

Poté se mahat-tattva, obsahující budoucí bytosti, rozlišila na mnoho různých podob. Mahat-tattva je převážně pod vlivem kvality nevědomosti a vytváří falešné ego. Je úplnou expanzí Osobnosti Božství a dokonale zná principy stvoření a čas potřebný k jeho dozrání.

Význam

Mahat-tattva je prostředníkem mezi čistě duchovní a hmotnou existencí. Je hranicí mezi hmotou a duší a vytváří se v ní falešné ego živé bytosti. Všechny živé bytosti jsou rozlišené nedílné části Osobnosti Božství. Přestože jsou podmíněné duše nedílnými částmi Nejvyšší Osobnosti Božství, pod tlakem falešného ega se prohlašují za poživatele hmotné přírody. Toto falešné ego představuje pouta hmotné existence. Pán dává zmateným podmíněným duším znovu a znovu příležitost se falešného ega zbavit — to je důvod, proč v pravidelných intervalech vzniká hmotné stvoření. Pán tak poskytuje podmíněným duším veškeré prostředky, aby mohly napravit činnosti falešného ega, ale nezasahuje do jejich malé nezávislosti, kterou jako Jeho nedílné části mají.