Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.27

Verš

tato ’bhavan mahat-tattvam
avyaktāt kāla-coditāt
vijñānātmātma-deha-sthaṁ
viśvaṁ vyañjaṁs tamo-nudaḥ

Synonyma

tataḥ — potom; abhavat — vznikl; mahat — svrchovaný; tattvam — souhrn; avyaktāt — z neprojeveného; kāla-coditāt — vlivem času; vijñāna-ātmā — čisté dobro; ātma-deha-stham — umístěn v Jeho vlastním těle; viśvam — úplné vesmíry; vyañjan — projevující; tamaḥ-nudaḥ — svrchované světlo.

Překlad

Poté se vlivem věčného času projevil svrchovaný souhrn hmoty, zvaný mahat-tattva, kam Nejvyšší Pán (čisté dobro) zasel ze Svého těla semena vesmírného projevu.

Význam

Oplodněná hmotná energie se postupem času projevila nejprve jako souhrn hmotných složek. Vše potřebuje svůj čas k dozrání, a proto je zde použito slovo kāla-coditāt, “vlivem času”. Mahat-tattva je úplné vědomí, neboť její část je zastoupena v každé živé bytosti jako intelekt. Je přímo spojena se svrchovaným vědomím Nejvyšší Bytosti, ale přesto se jeví jako hmota. Mahat-tattva jakožto stín čistého vědomí je semeništěm veškerého stvoření. Je projevem čistého dobra s nepatrnou příměsí hmotné kvality vášně, a proto se v ní rodí činnosti.