Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.24

Verš

sa vā eṣa tadā draṣṭā
nāpaśyad dṛśyam ekarāṭ
mene ’santam ivātmānaṁ
supta-śaktir asupta-dṛk

Synonyma

saḥ — Osobnost Božství; — nebo; eṣaḥ — všechny tyto; tadā — tehdy; draṣṭā — pozorovatel; na — ne; apaśyat — viděl; dṛśyam — kosmické stvoření; eka-rāṭ — nesporný vlastník; mene — takto uvažoval; asantam — neexistující; iva — jako; ātmānam — úplné projevy; supta — neprojevená; śaktiḥ — hmotná energie; asupta — projevená; dṛk — vnitřní energie.

Překlad

Pán, který je bezesporu vlastníkem všeho, byl jediným pozorovatelem. Kosmický projev tehdy neexistoval a On se beze Svých úplných a oddělených částí cítil nedokonalý. Hmotná energie spala, ale vnitřní energie byla projevená.

Význam

Pán je nejvyšší pozorovatel, protože Jeho pouhý pohled zaktivizoval hmotnou energii k projevení vesmíru. Pozorovatel byl tehdy přítomný, ale vnější energie, na kterou Pán upřel Svůj pohled, přítomná nebyla. Cítil se poněkud neúplný, jako se manžel cítí sám, když je bez manželky. To je básnické přirovnání. Pán chtěl stvořit vesmírný projev, aby poskytl podmíněným duším, spícím v zapomnění, další příležitost. Vesmírný projev dává podmíněným duším příležitost vrátit se zpátky domů, zpátky k Bohu, což je jeho hlavní účel. Pán je tak laskavý, že v době, kdy je hmotný svět neprojevený, cítí, že něco chybí, a proto dává pokyn ke stvoření. I když byl svět vnitřní energie projevený, vnější energie spala a Pán ji chtěl probudit k činnosti, stejně jako se manželovi zachce probudit svoji manželku, aby si s ní mohl užívat. Pán tak projevuje soucit k spící energii a chce ji probudit, aby se mohla bavit, podobně jako jiné probuzené manželky. To vše má za cíl přivést spící podmíněné duše zpátky k jejich skutečnému životu v duchovním vědomí, aby mohly dosáhnout dokonalého postavení věčně osvobozených duší na Vaikuṇṭhalokách. Jelikož Pán je sac-cid-ānanda-vigraha, chce, aby se každá část Jeho různých energií zúčastnila blažené rasy, neboť společnost s Pánem při Jeho věčné rāsa-līle znamená žít v nejvyšších životních podmínkách, plných duchovní blaženosti a věčného poznání.