Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.25

Verš

sā vā etasya saṁdraṣṭuḥ
śaktiḥ sad-asad-ātmikā
māyā nāma mahā-bhāga
yayedaṁ nirmame vibhuḥ

Synonyma

— tato vnější energie; — je buď; etasya — Pána; sandraṣṭuḥ — dokonalého pozorovatele; śaktiḥ — energie; sat-asat-ātmikā — zároveň jako příčina i důsledek; māyā nāma — jménem māyā; mahā-bhāga — ó šťastlivý; yayā — kterou; idam — tento hmotný svět; nirmame — sestrojen; vibhuḥ — Všemocný.

Překlad

Pán je ten, který vidí, a vnější energie, která je viděná, vystupuje jako příčina i důsledek projevení vesmíru. Ó šťastlivý Viduro, tato vnější energie se nazývá māyā neboli iluze a jedině jejím prostřednictvím je umožňen vznik celého vesmírného projevu.

Význam

Hmotná příroda zvaná māyā je materiální i výkonnou příčinou vzniku vesmíru, ale za ní stojí Pán — vědomí všech činností. Stejně jako v individuálním těle je vědomí zdrojem všech jeho energií, tak i svrchované vědomí Pána je zdrojem všech energií v hmotné přírodě. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (9.10) následovně:

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

“Všechny energie hmotné přírody se řídí vůlí Nejvyššího Pána, který nad nimi má konečný dohled. Pouze díky této svrchované příčině probíhají všechny změny v hmotné přírodě plánovitým a systematickým způsobem a vše se uspořádaně vyvíjí.”