Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.4.13

Verš

purā mayā proktam ajāya nābhye
padme niṣaṇṇāya mamādi-sarge
jñānaṁ paraṁ man-mahimāvabhāsaṁ
yat sūrayo bhāgavataṁ vadanti

Synonyma

purā — v dávných dobách; mayā — Mnou; proktam — bylo řečeno; ajāya — Brahmovi; nābhye — z pupku; padme — na lotosu; niṣaṇṇāya — tomu, kdo je umístěn na; mama — Mém; ādi-sarge — na počátku stvoření; jñānam — poznání; param — vznešené; mat-mahimā — Má transcendentální sláva; avabhāsam — to, co vyjasňuje; yat — co; sūrayaḥ — velcí učení mudrci; bhāgavatamŚrīmad-Bhāgavatam; vadanti — říkají.

Překlad

Ó Uddhavo, v dávných dobách, v lotosovém věku na počátku stvoření, jsem vyprávěl Brahmovi, který sedí na lotosu vyrůstajícím z Mého pupku, o Své transcendentální slávě. Velcí mudrci toto vyprávění nazývají Śrīmad-Bhāgavatam.

Význam

Zde je dále objasněno vysvětlení Nejvyššího Já, které obdržel Brahmā a které bylo popsáno ve druhém zpěvu tohoto velkého díla. Pán řekl, že stručná podoba Śrīmad-Bhāgavatamu, přednesená Brahmovi, měla za cíl objasnit Jeho osobnost. Neosobní výklady těchto čtyř veršů druhého zpěvu jsou zde prohlášeny za neplatné. Śrīdhara Svāmī v této souvislosti rovněž uvádí, že tato stručná podoba Bhāgavatamu se týká zábav Pána Kṛṣṇy a není v žádném případě určena pro impersonalisty .