Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.32.22

Verš

tasmāt tvaṁ sarva-bhāvena
bhajasva parameṣṭhinam
tad-guṇāśrayayā bhaktyā
bhajanīya-padāmbujam

Synonyma

tasmāt — proto; tvam — ty (Devahūti); sarva-bhāvena — s láskyplnou extází; bhajasva — uctívej; parameṣṭhinam — Nejvyšší Osobnost Božství; tat-guṇa — Pánovy vlastnosti; āśrayayā — spojena s; bhaktyā — oddanou službou; bhajanīya — úctyhodné; pada-ambujam — Jehož lotosové nohy.

Překlad

Má drahá matko, radím ti proto, aby ses uchýlila k Nejvyššímu Pánovi, Osobnosti Božství, neboť Jeho lotosové nohy jsou hodny uctívání. Přijmi tuto radu se vší oddaností a láskou, jelikož tímto způsobem můžeš dosáhnout transcendentální oddané služby Pánu.

Význam

Slovo parameṣṭhinam se někdy používá v souvislosti s Brahmou. Parameṣṭhī znamená “nejvyšší osobnost”. Jako je Brahmā nejvyšší osobností tohoto vesmíru, je Kṛṣṇa Nejvyšší Osobností duchovního světa. Pán Kapila Své matce doporučuje, aby se uchýlila k lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, jelikož tento krok je velmi výhodný. Obracet se na polobohy, dokonce i na ty v nejvyšším postavení, jako je Brahmā a Śiva, naopak nedoporučuje. Živá bytost se má uchýlit k Nejvyššímu Pánovi.

Sarva-bhāvena znamená “v láskyplné extázi”. Bhāva je předběžným stadiem před dosažením čisté lásky k Bohu. Bhagavad-gītā praví: budhā bhāva-samanvitāḥ — ten, kdo dospěl na úroveň bhāvy, může přijmout lotosové nohy Pána Kṛṣṇy za hodné uctívání. Totéž zde doporučuje Pán Kapila Své matce. V tomto verši je také důležitý výraz tad-guṇāśrayayā bhaktyā — oddaná služba Kṛṣṇovi je transcendentální, a nikoliv hmotná činnost. Bhagavad-gītā to rovněž potvrzuje: ti, kdo vykonávají oddanou službu, žijí v duchovním království. Brahma-bhūyāya kalpate — okamžitě dosáhnou transcendentálního království.

Oddaná služba vykonávaná v plném vědomí Kṛṣṇy je jediný způsob, jak dosáhnout nejvyšší dokonalosti lidského života. To zde učí Pán Kapila Svou matku. Bhakti není nikdy poskvrněna hmotnými kvalitami — je nirguṇa. Někdo sice může považovat oddanou službu za hmotnou činnost, ale oddaná služba není nikdy saguṇa, znečištěná hmotnými kvalitami. Tad-guṇāśrayayā znamená, že transcendentální vlastnosti Pána Kṛṣṇy jsou tak vznešené, že není třeba rozptylovat pozornost jinými činnostmi. Způsob, jakým Pán Kṛṣṇa jedná se Svými oddanými, je tak dokonalý, že oddaný se nepotřebuje rozptylovat jiným uctíváním. Čarodějnice Pūtanā přišla Kṛṣṇu otrávit, ale protože Kṛṣṇu těšilo pít z jejího prsu, získala stejné postavení jako Jeho matka. Oddaní se proto modlí: “Když démon, který chtěl Kṛṣṇu zabít, získá tak vznešené postavení, proč bych měl uctívat někoho jiného než Kṛṣṇu?” Existují dvě kategorie náboženských činností: pro hmotný pokrok a pro duchovní pokrok. Uchýlit se k lotosovým nohám Kṛṣṇy však znamená získat obojí — jak hmotný, tak duchovní blahobyt. Jaký má tedy smysl uctívat polobohy?