Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.32.21

Verš

tatas te kṣīṇa-sukṛtāḥ
punar lokam imaṁ sati
patanti vivaśā devaiḥ
sadyo vibhraṁśitodayāḥ

Synonyma

tataḥ — poté; te — oni; kṣīṇa — vyčerpali; su-kṛtāḥ — výsledky svých zbožných činností; punaḥ — znovu; lokam imam — na tuto planetu; sati — ó ctnostná matko; patanti — klesají; vivaśāḥ — bezmocní; devaiḥ — vyšším řízením; sadyaḥ — náhle; vibhraṁśita — poklesne; udayāḥ — jejich blahobyt.

Překlad

Poté, co vyčerpají výsledky svých zbožných činů, vyšším řízením znovu poklesnou na tuto planetu, stejně jako člověk povýšený do vysokého postavení někdy znenadání poklesne.

Význam

Někdy se stává, že osoba, která byla povýšena do velmi vysokého vládního postavení, znenadání poklesne a nikdo tomu nemůže zabránit. Stejně tak končí i hlupáci, kteří dychtí po prezidentském postavení na vyšších planetách; když jim vyprší vymezený čas požitku, klesnou zpět na tuto planetu. Rozdíl mezi vysokým postavením oddaného a vysokým postavením obyčejného člověka, kterého zajímají plodonosné činnosti, je ten, že oddaný, který vstoupil do duchovního království, již nikdy nepoklesne, zatímco obyčejný člověk znovu klesá; i z nejvyšší planety tohoto vesmíru, Brahmaloky. Bhagavad-gītā potvrzuje (ābrahma-bhuvanāl lokāḥ), že i ten, kdo se dostal na vyšší planetu, se musí znovu vrátit. Kṛṣṇa nás však v Bhagavad-gītě (8.16) také ujišťuje: mām upetya tu kaunteya punar janma na vidyate — “Ten, kdo dosáhne Mého sídla, se nikdy nevrátí do tohoto podmíněného života v hmotném světě.”