Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.32.23

Verš

vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ yad brahma-darśanam

Synonyma

vāsudeve — Kṛṣṇovi; bhagavati — Osobnost Božství; bhakti-yogaḥ — oddaná služba; prayojitaḥ — vykonávaná; janayati — přináší; āśu — velmi brzy; vairāgyam — odpoutanost; jñānam — poznání; yat — které; brahma-darśanam — seberealizaci.

Překlad

Jednání ve vědomí Kṛṣṇy a oddaná služba Kṛṣṇovi člověku umožňují dělat pokroky v poznání, odpoutanosti a seberealizaci.

Význam

Méně inteligentní lidé někdy tvrdí, že bhakti-yoga, oddaná služba, je určena pro ty, kdo nejsou pokročilí v transcendentálním poznání a odříkání. Ve skutečnosti se však ten, kdo se v plném vědomí Kṛṣṇy věnuje oddané službě Pánu, nemusí odděleně snažit vyvinout odpoutanost a čekat na probuzení transcendentálního poznání. Ten, kdo neochvějně a s oddaností slouží Pánu, zcela automaticky vyvine všechny dobré vlastnosti polobohů. Jak se tyto vlastnosti v těle oddaného vyvíjejí, nelze zjistit, ale skutečně se to děje. Existuje případ lovce, který si v dávných dobách liboval v zabíjení zvířat, ale když se z něho stal oddaný, nechtěl připravit o život ani mravence. Taková je povaha oddaného.

Ti, kdo usilují o pokrok v transcendentálním poznání, mohou oddaně sloužit Pánu a neztrácet čas mentální spekulací. Slovo brahma-darśanam je důležité, neboť se týká dosažení pozitivního závěru v poznání Absolutní Pravdy. Brahma-darśanam znamená realizovat nebo pochopit Transcendenci. Ten, kdo slouží Vāsudevovi, může skutečně realizovat, co je Brahman. Kdyby byl Brahman neosobní, slovo darśanam — “vidět tváří v tvář” — by nemělo smysl. Darśanam znamená vidět Nejvyšší Osobnost Božství, Vāsudeva. Jen osoba může vidět a být viděna (darśanam). Význam slova brahma-darśanam je, že když vidíme Nejvyšší Osobnost Božství, okamžitě si uvědomíme, co je neosobní Brahman. Oddaný nemusí zvlášť zkoumat povahu Brahmanu, aby ji pochopil. To také potvrzuje Bhagavad-gītā: brahma-bhūyāya kalpate — oddaný se okamžitě stane duší seberealizovanou v Absolutní Pravdě.