Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.47

Verš

icchā-dveṣa-vihīnena
sarvatra sama-cetasā
bhagavad-bhakti-yuktena
prāptā bhāgavatī gatiḥ

Synonyma

icchā — touha; dveṣa — a nenávist; vihīnena — zbaven; sarvatra — všude; sama — se stejnou; cetasā — myslí; bhagavat — Osobnosti Božství; bhakti-yuktena — vykonáváním oddané služby; prāptā — bylo dosaženo; bhāgavatī gatiḥ — cíl oddaného (návrat domů, zpátky k Bohu).

Překlad

Kardama Muni se zbavil veškeré nenávisti a touhy. Díky své neznečištěné oddané službě se choval ke každému stejně a nakonec dosáhl cesty zpátky k Bohu.

Význam

Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, jedině vykonáváním oddané služby můžeme pochopit transcendentální povahu Nejvyššího Pána a po dokonalém pochopení Jeho transcendentálního postavení smíme vstoupit do království Boha. Vstup do království Boha je tri-pāda-bhūti-gati neboli cesta zpátky domů, zpátky k Bohu, po které může člověk dojít ke konečnému cíli života. Kardama Muni svým dokonalým poznáním a oddanou službou dosáhl tohoto cíle, který se nazývá bhāgavatī gatiḥ.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté čtvrté kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Kardama Muni vstupuje do stavu odříkání”.