Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.46

Verš

ātmānaṁ sarva-bhūteṣu
bhagavantam avasthitam
apaśyat sarva-bhūtāni
bhagavaty api cātmani

Synonyma

ātmānam — Nadduše; sarva-bhūteṣu — ve všech živých bytostech; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; avasthitam — sídlící; apaśyat — viděl; sarva-bhūtāni — všechny živé bytosti; bhagavati — v Nejvyšší Osobnosti Božství; api — navíc; ca — a; ātmani — na Nadduši.

Překlad

Začal vidět, že Nejvyšší Osobnost Božství sídlí v srdci každého a že existence každého spočívá na Pánu, neboť On je Nadduší všech.

Význam

To, že existence každého závisí na Nejvyšší Osobnosti Božství, neznamená, že každý je také Bůh. To je rovněž vysvětleno v Bhagavad-gītě — vše spočívá na Něm, na Nejvyšším Pánu, ale to neznamená, že Nejvyšší Pán je také všude. Tuto záhadnou situaci chápou vysoce pokročilí oddaní. Existují tři druhy oddaných — začínající oddaný, středně pokročilý oddaný a pokročilý oddaný. Začínající oddaný nechápe postupy oddané služby, ale jen nabízí oddanou službu Božstvu v chrámu. Středně pokročilý oddaný chápe, kdo je Bůh, kdo je oddaný, kdo je neoddaný a kdo je nevinný, a s každým jedná jinak. Ale ten, kdo vidí, že Pán sídlí jako Paramātmā v srdci každého a že vše závisí nebo spočívá na transcendentální energii Nejvyššího Pána, je v nejvyšším stadiu oddané služby.