Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.34

Verš

ā smābhipṛcche ’dya patiṁ prajānāṁ
tvayāvatīrṇarṇa utāpta-kāmaḥ
parivrajat-padavīm āsthito ’haṁ
cariṣye tvāṁ hṛdi yuñjan viśokaḥ

Synonyma

ā sma abhipṛcche — ptám se; adya — nyní; patim — Pán; prajānām — všech stvořených bytostí; tvayā — Tebou; avatīrṇa-ṛṇaḥ — zbavený dluhů; uta — a; āpta — splněné; kāmaḥ — touhy; parivrajat — potulného mnicha; padavīm — cestu; āsthitaḥ — přijímající; aham — já; cariṣye — budu se toulat; tvām — Tebe; hṛdi — v srdci; yuñjan — nesoucí; viśokaḥ — bez nářku.

Překlad

Dnes Tě chci o něco požádat, ó Pane všech živých bytostí. Jelikož jsi mě zbavil dluhů k mému otci a splnil všechny mé touhy, chci vstoupit do stavu potulného mnicha. Přeji si odejít z rodinného života, toulat se bez nářku a v srdci neustále myslet na Tebe.

Význam

Aby člověk mohl přijmout sannyās a zříci se hmotného rodinného života, musí být plně pohroužený ve vědomí Kṛṣṇy a ponořený do vlastního já. Vzít sannyās a v životním stavu odříkání se zbavit rodinné zodpovědnosti neznamená založit nějakou jinou rodinu a znepokojovat okolí svým transcendentálním podvodem. Sannyāsī se nemá stávat majitelem mnoha věcí a hromadit peníze od nevinné veřejnosti. Sannyāsī je pyšný na to, že v duchu neustále myslí na Kṛṣṇu. Oddaní Pána jsou ovšem dvojího druhu. Jedni se nazývají goṣṭhy-ānandī, to znamená kazatelé s mnoha stoupenci pro kázání Pánovy slávy, kteří žijí mezi těmito stoupenci, aby organizovali různé misionářské činnosti. Druzí oddaní jsou ātmānandī, spokojení sami v sobě, a ti se nevystavují nebezpečí kazatelské práce. Zůstávají tedy sami s Bohem. Do této kategorie patřil Kardama Muni. Chtěl se zbavit všech starostí a zůstat sám s Nejvyšší Osobností Božství v srdci. Parivrāja znamená “potulný mnich”. Cestující sannyāsī se nemá nikde zdržet déle než tři dny. Musí být neustále na cestách, neboť jeho povinností je chodit ode dveří ke dveřím a vzdělávat lidi ve vědomí Kṛṣṇy.