Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.22.5

Verš

tava sandarśanād eva
cchinnā me sarva-saṁśayāḥ
yat svayaṁ bhagavān prītyā
dharmam āha rirakṣiṣoḥ

Synonyma

tava — tvůj; sandarśanāt — pohledem; eva — pouze; chinnāḥ — rozptýlil; me — moje; sarva-saṁśayāḥ — všechny pochybnosti; yat — protože; svayam — osobně; bhagavān — ty, pane; prītyā — láskyplně; dharmam — povinnost; āha — vysvětlil; rirakṣiṣoḥ — krále, který chce chránit své poddané.

Překlad

Stačilo, že jsem se s tebou setkal, a vyjasnily se všechny mé pochybnosti, ó pane, protože jsi mi velice laskavě a jasně vysvětlil povinnosti krále, který chce chránit své poddané.

Význam

Manu zde popsal výsledek setkání s velkým světcem. Pán Caitanya říká, že člověk by se měl vždy snažit stýkat s duchovně pokročilými osobami, protože pouhý jeden okamžik skutečného setkání s takovou osobností mu přinese veškerou dokonalost. Setká-li se člověk jakýmkoliv způsobem se světcem a získá jeho přízeň, završí tak poslání svého lidského života. Toto Manuovo prohlášení můžeme potvrdit na základě vlastní zkušenosti. Jednou jsme měli příležitost setkat se s Viṣṇupādou Śrī Śrīmad Bhaktisiddhāntou Sarasvatīm Gosvāmīm Mahārājem, a hned jak nás poprvé spatřil, požádal tuto bezvýznamnou duši, aby kázala jeho poselství v západních zemích. Nebylo to nijak připravené, ale on si to z nějakého důvodu přál a jeho milostí se nyní věnujeme plnění jeho pokynu, jenž nám dává transcendentální zaměstnání a osvobozuje nás od vykonávání hmotných činností. Je tedy skutečností, že když se člověk setká se světcem naprosto pohrouženým do plnění transcendentálních povinností a když získá jeho přízeň, uzavře tím své životní poslání. Setkáním se svatou osobou je možné v jediném okamžiku dosáhnout toho, čeho není možné dosáhnout během tisíců životů. Védská literatura proto nařizuje, že člověk má neustále vyhledávat společnost světců a snažit se vyhýbat obyčejným lidem, protože jediné slovo světce ho může vysvobodit z hmotného zapletení. Světec má díky své duchovní pokročilosti schopnost dát podmíněné duši okamžitě osvobození. Manu zde říká, že se všechny jeho pochyby rozplynuly, neboť mu Kardama velice laskavě vysvětlil různé povinnosti individuálních duší.